Możesz zapytać gdzieś jeszcze, być może będzie połowa tej ceny