Witam!

Orientuje się ktoś dokładnie jakie są przepisy co do używania koguta?

Z tego co ja wyczytałem to:

Dz.U.1997.98.602 - Prawo o ruchu drogowym

Art. 54.
1. Pojazd wykonujący na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne powinien wysyłać żółte sygnały błyskowe.
2. Kierujący pojazdem, o którym mowa w ust. 1, może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o obowiązku jazdy na jezdni lub przy jej prawej krawędzi oraz o zatrzymaniu i postoju, z tym że:
1) na jezdni jednokierunkowej oraz poza obszarem zabudowanym, podczas oczyszczania drogi ze śniegu, dopuszcza się również jazdę przy lewej krawędzi jezdni,
2) jazdę po chodniku dopuszcza się tylko przy zachowaniu bezpieczeństwa pieszych.
3. Pojazd, który ze względu na konstrukcję, ładunek lub nietypowe zachowanie na drodze może zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym, powinien wysyłać żółte sygnały błyskowe.
4. Zabrania się, z zastrzeżeniem art. 31 ust. 1 pkt 5, używania żółtych sygnałów błyskowych do innych celów niż określone w ust. 1 i 3.

Czyli np. ciągnik z pługiem bądź kultywatorem jest już takim pojazdem który ze względu na konstrukcję (niebezpieczny "tył") i nietypowe zachowanie (max. 25kmph) stwarza niebezpieczeństwo na drodze przez co powinien/może być oświetlony kogutem na dachu.

Niemniej szukając informacji prawnych dalej, znalazłem wzmiankę że szerokość pojazdu/zestawu MUSI być większa niż 255 cm aby MÓC włączyć koguta.

Na koniec wspomnę o wielu przypadkach karania za jazdę bez koguta nawet samym ciągnikiem, i wielu przypadkach karania za jazdę z kogutem gdy szerokość zestawu była i większa od 3m i dłuższa od 3m.. Nie od dziś wiadomo że Polska Policja daje mandaty wg. własnego uznania, niemniej chciałbym poznać jak jest naprawdę, wiedzieć kiedy mogę i kiedy powinienem używać koguta i w razie ewentualnej potyczki z policją wiedzieć że i na jakiej podstawie mam rację.