Dla mniej wtajemniczonych, podział rocznikowy w poszczególnych seriach 8)