Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
 1. #1
  Administrator Romeo Avatar Piotriix
  Dołączył
  10 2005
  Mieszka w
  PL
  Auto
  Alfa psuje się w dniu zakupu i ten stan trwa aż do dnia sprzedaży.
  Postów
  5,268

  Domyślnie Coś o lpg i jego właściwościach

  Właściwości gazu płynnegoZgodnie z polską normą PN-82/C-96000 „gazy węglowodorowe płynne (C3-C4) są to skroplone i pozostające pod ciśnieniem własnych par mieszaniny węglowodorów alifatycznych, których podstawowymi składnikami określonymi w niniejszej normie literą C z indeksem liczbowym są:
  Propan, propylen – C3,
  Butan, buteny oraz butadieny – C4,
  oraz w mniejszych ilościach:
  Metan – C1,
  Etan, etylen – C2,
  Petany, peteny i wyższe – C5.
  W zależności od zawartości podstawowych węglowodorów i przeznaczenia, rozróżnia się trzy rodzaje mieszanin gazów węglowodorowych (płynnych C3-C4): butan techniczny (mieszanina A), propan-butan techniczny (mieszanina B), propan techniczny (mieszanina C).

  Gaz płynny jest cięższy od powietrza. W przypadku wycieku zbiera się z zagłębieniach, dlatego też przepisy zabraniają montażu instalacji w miejscach, w których w razie wycieku gaz płynny mógłby się gromadzić.

  Propan C3H8
  Wysoka wartość kaloryczna
  Temperatura wrzenia: -42 st. C
  Temperatura zamarzania: -187 st. C
  Wartość opałowa górna: na kilogram - 13,8 kWh (49,8 MJ)
  Wartość opałowa dolna: na kilogram - 12,8 kWh (46,1 MJ)
  Wysokie ciśnienie - większa zdolność odparowywania
  Łatwy w magazynowaniu na zewnątrz
  Cięższy od powietrza

  Propan-Butan C3H8+C4H10
  Temperatura wrzenia (w zależności od proporcji mieszanki): - 20& st. C (dla mieszanki 30% propanu, 70% butanu)
  Niższe ciśnienie - niższa zdolność odparowywania
  Przeznaczony do użytku w pomieszczeniach
  Cięższy od powietrza

  Butan C4H10
  Temperatura wrzenia: -2 st. C
  Temperatura zamarzania: -140 st. C
  Przeznaczony do użytku w pomieszczeniach
  Cięższy od powietrza

  Właściwości cieplne gazu płynnego
  Wartość opałowa jest podstawą do prowadzenia wszystkiego rodzaju obliczeń cieplnych. Jest to wartość ciepła (energii) jaką można uzyskać w wyniku spalania całkowitego i zupełnego z jednego kilograma (lub 1 m3) gazu płynnego. Dla gazów płynnych wynosi ona:

  Gaz faza gazowa faza ciekła
  kcal/Nm3 kJ/Nm3 kcal/kg kcal/kg
  propan 21.790 91.260 11.070 46.360
  butan 29.280 122.570 10.920 45.720
  Aby należycie ocenić kaloryczność propanu i butanu należy porównać ją z kalorycznością innych paliw gazowych, np. z gazów ziemnych. Użytkowa wartość opałowa gazu ziemnego jest równa około 37 300 kJ/Nm3. Wartość opałowa gazów płynnych przewyższa więc kaloryczność gazu ziemnego.
  Propan: 91.260/37.300 = 2,4 krotnie wyższa
  Butan: 122.570/37.300 = 3,3 krotnie wyższa.
  Średnia wartość opałowa mieszaniny propanu i butanu wynosi QW=46.000 kJ/kg.

  Wartości przeliczeniowe dla propanu

  1 l płynu = 0,254 m3 gazu

  faza ciekła
  1 l = 0,52 kg
  1 kg = 1,92 l
  faza gazowa
  1 Nm3 = 2 kg
  1 kg = 0,5 Nm3
  wartość opałowa
  ok. 46 MJ/kg
  ok. 92 MJ/m3
  ok. 11000 kcal/kg
  ok. 22000 kcal/m3
  ok. 1 kg/h = 13 kW ok. 1 kW = 0,077 kg/h
  Przeliczanie ilościowe LPGTony na litry
  Dla produktów LPG normy określają przedziały gęstości, jakie należy przyjąć do obliczeń. Komplikuje to nieco sprawę, dlatego przeliczanie ilościowe dla zastanie to przedstawione według następującego szablonu:
  jednostki i wartości,
  wzory do przeliczeń,
  przykład przeliczenia
  Wzór podstawowy do przeliczeń:

  p=m
  Vgdzie:

  m - masa (w próżni)[kg],
  v - objętość [m3],
  p - gęstość (masy), masa objętościowa [kg/m3]


  PRZELICZANIE MASY I OBJĘTOŚCI

  METODA MASOWA (mt vac, kg vac)

  Jedna z najpowszechniej stosowanych metod rozliczeń ilościowych ciekłych produktów naftowych w Polsce (jakkolwiek często w sposób nieświadomy). Oparta jest o określenie masy produktu w oparciu o pomiar jego objętości obserwowanej Vt (np. zmierzonej w zbiorniku lądowym lub wskazanej przez przepływomierz) i gęstości obserwowanej dt. Uzyskany wynik, czyli Masa ("Masa w próżni"), jest wielkością niezależną od warunków zewnętrznych (takich jak siła wyporu powietrza, wartość lokalnego przyspieszenia ziemskiego, itp.).

  METODA WAGOWA (mt air, kg air)

  Inna z powszechnie stosowanych metod rozliczeń ilościowych ciekłych produktów naftowych w Polsce. Oparta jest o określenie wagi netto produktu (poprzez ważenie brutto/tara na legalizowanych wagach kolejowych lub samochodowych) załadowanego/wyładowanego do/z cystern kolejowych lub samochodowych. Uzyskany wynik, czyli wynik ważenia ("waga", "więżar w powietrzu", "masa w powietrzu"), jest wielkością zależną od warunków zewnętrznych (takich jak siła wyporu powietrza, wartość lokalnego przyspieszenia ziemskiego, itp.). Jest wynikiem działania dwóch sił na każdą substancję poddawaną ważeniu: siły ciężkości (zgodnie ze wzorem Newtona F = m × g ) oraz siły wyporu powietrza (zgodnie z prawem Archimedesa). Siła oddziaływująca na wagę jest wypadkową tych dwóch sił.


  Wynik ważenia jest zatem zawsze mniejszy (liczbowo) od masy ("waga mniejsza od masy").

  Zależność pomiędzy masą a wynikiem ważenia ("masą a wagą")

  Do wzajemnych przeliczeń masy M i wyniku ważenia WTair stosuje się współczynniki (faktory) przeliczeniowe z Tabeli 56 (opublikowanej przez American Petroleum Institute) i wymienionej w normie PN-ISO 91-1:

  M(masa) = WTair × faktor (współczynnik z Tabeli 56 waga->masa)

  WTair = M(masa) × faktor (współczynnik z Tabeli 56 masa->waga)

  Tabela 56 (fragment)
  Gęstość / 15st.C
  [kg/dm3] Współczynnik
  masa->waga Gęstość / 15st.C
  [kg/dm3] Współczynnik
  waga->masa
  0,6971 - 0,7392 0,99845 0,6981 - 0,7402 1,00155
  0,7393 - 0,7869 0,99855 0,7403 - 0,7879 1,00145
  0,7870 - 0,8411 0,99865 0,7880 - 0,8421 1,00135
  0,8412 - 0,9034 0,99875 0,8422 - 0,9044 1,00125


  Tabela 56 (fragment dla LPG)
  Gęstość / 15st.C
  [kg/dm3] Współczynnik
  waga->masa
  0,5000 - 0,5191 1,00225
  0,5192 - 0,5421 1,00215
  0,5422 - 0,5673 1,00205
  0,5674 - 0,5950 1,00195
  0,5951 - 0,6255 1,00185

  m = p × V masa(m) jest wielkością, która może być zmierzona za pomocą wagi
  Podstawa prawna do stosowania - masa czy waga?

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. nr 87, poz. 825), cytuję:

  Objaśnienia:
  Dla celów podatkowych przyjmuje się objętość paliw w temperaturze 15 st.C ; w przypadku wyznaczania objętości paliw przez ważenie i pomiar gęstości, jako podstawę do obliczeń należy przyjąć masę paliwa.
  Dla celów podatkowych przyjmuje się objętość olejów smarowych w temperaturze 15 st.C ; w przypadku wyznaczania objętości olejów smarowych przez ważenie i pomiar gęstości, jako podstawę do obliczeń należy przyjąć masę oleju smarowego.
  Dla obliczenia kwoty należnej akcyzy od gazu płynnego przyjmuje się stały przelicznik w wysokości 1,78 litra na kilogram gazu."

  Oczywiście oznacza to, że należy rozumieć tę jednostkę jako kilogram masy gazu.
  Uwaga: Punkt 3 powinien mieć treść:

  Dla obliczenia kwoty należnej akcyzy od LPG przyjmuje się przelicznik (litr/kg) w wysokości określanej dla każdej dostawy przy gęstości i temperaturze obserwowanej.
  Przykład:
  waga LPG = 25 ton = 25 000 kg
  gęstość = 0,544 kg/dm3
  temperatura = 100 st.C
  V = ?

  Rozwiązanie:

  V = m / p

  V = 25 051 kg : 0,544 kg/dm3 = 46 050 dm3

  gdzie:
  m = 25 000 kg × 1,00205 = 25 051 kg
  p = 0,544 kg/dm3
  Kto chce szuka sposobu,
  kto nie chce szuka powodu.
  155 V6 LPG-163 KM-była
  156 V6 LPG-190 KM-była
  147 2.0TS 150 KM Selespeed LPG.-była
  166 2.0 V6 TB -215 KM- LPG-była
  Giulietta 1.4 TB -183 KM -LPG -jest

  Lancia Delta 1.8 TBI 269KM -jest

 2. #2
  Użytkownik Alfa i Omega Avatar Wesolatempra
  Dołączył
  11 2008
  Mieszka w
  Warszawa - Żoliborz
  Auto
  AR 156 1.9 JTD (115+) '01 oraz AR 156 SW 2.4 (150+) '02
  Postów
  367

  Domyślnie

  Rewelacja!

  To co mogę dodać to obecnie obowiązujące stawki podatków na LPG.

  Akcyza 695,00zł/t (od niej również nalicza się VAT), opłata paliwowa 115,76zł/t (od niej nie nalicza się VAT-u) i oczywiście wspomniany VAT wg stawki 22%. Trzeba pamiętać o tym co napisał piotriix, mianowicie przelicznik dla celów podatkowych to 1,78l/kg.

  Opłatę paliwową waloryzuje się raz na rok, a stawka akcyzy jest zapisana w ustawie i tylko zmiana ustawy może ją zmienić. A nie jest to takie proste jak rozporządzenie ministra finansów. Możemy spać względnie spokojnie
  Ostatnio edytowane przez Wesolatempra ; 09-02-2009 o 20:58
  "Mikołaj jak są ograniczenia, to zawsze sobie jedynkę z przodu dopisuje... ale i tak się ledwo wyrabia "

  Moje ex:
  Fiat Tempra 1.6 LPG '95, AR 156 1.8 TS + LPG '98, Opel Vectra C 2.2 DTI '03
  Moje aktualne:
  AR 156 1.9 JTD '01 - będzie na sprzedaz
  AR 156 SW 2.4 '02 - juz kupiona, się szykuje do jazdy.

  Polecam żaluzje od sąsiada: rolety warszawa

Podobne wątki

 1. [GTV] bagażnik i jego pojemność
  Utworzone przez OO__V__OO w dziale Gtv/Gtv Spider
  Odpowiedzi: 11
  Ostatni post / autor: 28-02-2013, 11:54
 2. Olej a jego dolewanie
  Utworzone przez alfaowner w dziale 147
  Odpowiedzi: 19
  Ostatni post / autor: 26-10-2012, 16:47
 3. Pio84 i jego AR 156 SW
  Utworzone przez Pio84 w dziale Nasze Belle
  Odpowiedzi: 7
  Ostatni post / autor: 08-06-2010, 14:30
 4. Sef i jego 156 2.4 JTD ^^
  Utworzone przez Seferiel w dziale Nasze Belle
  Odpowiedzi: 1
  Ostatni post / autor: 15-07-2009, 20:09
 5. Pablo i jego 156
  Utworzone przez Paweł156 w dziale Nasze Belle
  Odpowiedzi: 28
  Ostatni post / autor: 02-09-2008, 15:03

tabela przeliczeniowa gazu kilowatogodziny na litry

ile waży lpg

1 kg gazu ile to litrów

ciężar metanu w kg

ile waży olej opałowy

tabela gęstości lpg

ile litrów ma metr sześcienny gazu

ciężar metanu w litrach

tabela przeliczeniowa gazu kilowatogodziny

1kg lpg ile to m3

ile waży 1m3 metanu

ile waży 1 metr sześcienny gazu

ile wazy litr gazu propan kalkulator

przelicznik gaz ziemny 1 metr sześcienny ile to kwh

przeliczenie miar płynów 1 m3 oleju grzewczego ile to litrów oleju

przelicznik z metrów sześciennych na tony oleju opałowego

przeliczanie metrow szesciennych na tony paliwa

kalkulator miar i wag - paliwa litry na tony

ile wazy 1m3 oleju opałowego

lpg gaz tabela gestosci

ile waży jeden metr sześcienny gazu ziemne

1 litr gazu ile to ton

ile litrów gazu ma kWh

litra na tone gaz

ile metrów szesciennych zawiera litr gazu

zamiana metrów sześciennych na tony dla oleju opałowego

tabela przeliczeniowa gazu kilowatogodziny na

lpg ccal kalkulator

23 dm3 ile to.litrow gazu

ile waży 1m3 tlenu technicznego zamień merty sześcienne metanu na tonyile m3 gazu na tonęjak przelicza się 1m3 propanuile metrów sześciennych w litrze gazuilość metrów sześciennych z 1 kgprzelicznik 1kg ile litrówJAK PRZELICZYĆ GAZ Z TONlitr gazu ile to metrów sześciennychjeden metr sześcienny powietrza zawiera 0 78ile kwh z lpgile kwh ma lpgjak przeliczy litry na tony1 tona paliwa to ile kcallpg kilokalorielpg ile kilokaloriijak przeliczyć 1 litr oleju na wagęprzelica olej opałowy z m3 na tonygaz propan butan ile w metrzeile jest kg w 1000 m3 gazuwspółczynnik przeliczania gzau ziemnego

Tagi dla tego tematu

Uprawnienia

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •  
Amortyzatory