Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale LPG Zone - Wszystko co wiąże się z instalacjami LPG - wybór odpowiedniej instalacji, montaż, problemy, serwisowanie, porady nt. użytkowania w danym modelu Alfy Romeo, uwagi, kalibracja, strojenie itd.
 1. #1
  Menefreghista Romeo Avatar piotriix
  Dołączył
  10 2005
  Mieszka w
  PL
  Auto
  Alfa psuje się w dniu zakupu i ten stan trwa aż do dnia sprzedaży.
  Postów
  3,608
  Podziękowania za post / Lubię to
  Czas spędzony na forum
  24 d 17 h 38 m

  Domyślnie Coś o lpg i jego właściwościach

  Właściwości gazu płynnegoZgodnie z polską normą PN-82/C-96000 „gazy węglowodorowe płynne (C3-C4) są to skroplone i pozostające pod ciśnieniem własnych par mieszaniny węglowodorów alifatycznych, których podstawowymi składnikami określonymi w niniejszej normie literą C z indeksem liczbowym są:
  Propan, propylen – C3,
  Butan, buteny oraz butadieny – C4,
  oraz w mniejszych ilościach:
  Metan – C1,
  Etan, etylen – C2,
  Petany, peteny i wyższe – C5.
  W zależności od zawartości podstawowych węglowodorów i przeznaczenia, rozróżnia się trzy rodzaje mieszanin gazów węglowodorowych (płynnych C3-C4): butan techniczny (mieszanina A), propan-butan techniczny (mieszanina B), propan techniczny (mieszanina C).

  Gaz płynny jest cięższy od powietrza. W przypadku wycieku zbiera się z zagłębieniach, dlatego też przepisy zabraniają montażu instalacji w miejscach, w których w razie wycieku gaz płynny mógłby się gromadzić.

  Propan C3H8
  Wysoka wartość kaloryczna
  Temperatura wrzenia: -42 st. C
  Temperatura zamarzania: -187 st. C
  Wartość opałowa górna: na kilogram - 13,8 kWh (49,8 MJ)
  Wartość opałowa dolna: na kilogram - 12,8 kWh (46,1 MJ)
  Wysokie ciśnienie - większa zdolność odparowywania
  Łatwy w magazynowaniu na zewnątrz
  Cięższy od powietrza

  Propan-Butan C3H8+C4H10
  Temperatura wrzenia (w zależności od proporcji mieszanki): - 20& st. C (dla mieszanki 30% propanu, 70% butanu)
  Niższe ciśnienie - niższa zdolność odparowywania
  Przeznaczony do użytku w pomieszczeniach
  Cięższy od powietrza

  Butan C4H10
  Temperatura wrzenia: -2 st. C
  Temperatura zamarzania: -140 st. C
  Przeznaczony do użytku w pomieszczeniach
  Cięższy od powietrza

  Właściwości cieplne gazu płynnego
  Wartość opałowa jest podstawą do prowadzenia wszystkiego rodzaju obliczeń cieplnych. Jest to wartość ciepła (energii) jaką można uzyskać w wyniku spalania całkowitego i zupełnego z jednego kilograma (lub 1 m3) gazu płynnego. Dla gazów płynnych wynosi ona:

  Gaz faza gazowa faza ciekła
  kcal/Nm3 kJ/Nm3 kcal/kg kcal/kg
  propan 21.790 91.260 11.070 46.360
  butan 29.280 122.570 10.920 45.720
  Aby należycie ocenić kaloryczność propanu i butanu należy porównać ją z kalorycznością innych paliw gazowych, np. z gazów ziemnych. Użytkowa wartość opałowa gazu ziemnego jest równa około 37 300 kJ/Nm3. Wartość opałowa gazów płynnych przewyższa więc kaloryczność gazu ziemnego.
  Propan: 91.260/37.300 = 2,4 krotnie wyższa
  Butan: 122.570/37.300 = 3,3 krotnie wyższa.
  Średnia wartość opałowa mieszaniny propanu i butanu wynosi QW=46.000 kJ/kg.

  Wartości przeliczeniowe dla propanu

  1 l płynu = 0,254 m3 gazu

  faza ciekła
  1 l = 0,52 kg
  1 kg = 1,92 l
  faza gazowa
  1 Nm3 = 2 kg
  1 kg = 0,5 Nm3
  wartość opałowa
  ok. 46 MJ/kg
  ok. 92 MJ/m3
  ok. 11000 kcal/kg
  ok. 22000 kcal/m3
  ok. 1 kg/h = 13 kW ok. 1 kW = 0,077 kg/h
  Przeliczanie ilościowe LPGTony na litry
  Dla produktów LPG normy określają przedziały gęstości, jakie należy przyjąć do obliczeń. Komplikuje to nieco sprawę, dlatego przeliczanie ilościowe dla zastanie to przedstawione według następującego szablonu:
  jednostki i wartości,
  wzory do przeliczeń,
  przykład przeliczenia
  Wzór podstawowy do przeliczeń:

  p=m
  Vgdzie:

  m - masa (w próżni)[kg],
  v - objętość [m3],
  p - gęstość (masy), masa objętościowa [kg/m3]


  PRZELICZANIE MASY I OBJĘTOŚCI

  METODA MASOWA (mt vac, kg vac)

  Jedna z najpowszechniej stosowanych metod rozliczeń ilościowych ciekłych produktów naftowych w Polsce (jakkolwiek często w sposób nieświadomy). Oparta jest o określenie masy produktu w oparciu o pomiar jego objętości obserwowanej Vt (np. zmierzonej w zbiorniku lądowym lub wskazanej przez przepływomierz) i gęstości obserwowanej dt. Uzyskany wynik, czyli Masa ("Masa w próżni"), jest wielkością niezależną od warunków zewnętrznych (takich jak siła wyporu powietrza, wartość lokalnego przyspieszenia ziemskiego, itp.).

  METODA WAGOWA (mt air, kg air)

  Inna z powszechnie stosowanych metod rozliczeń ilościowych ciekłych produktów naftowych w Polsce. Oparta jest o określenie wagi netto produktu (poprzez ważenie brutto/tara na legalizowanych wagach kolejowych lub samochodowych) załadowanego/wyładowanego do/z cystern kolejowych lub samochodowych. Uzyskany wynik, czyli wynik ważenia ("waga", "więżar w powietrzu", "masa w powietrzu"), jest wielkością zależną od warunków zewnętrznych (takich jak siła wyporu powietrza, wartość lokalnego przyspieszenia ziemskiego, itp.). Jest wynikiem działania dwóch sił na każdą substancję poddawaną ważeniu: siły ciężkości (zgodnie ze wzorem Newtona F = m × g ) oraz siły wyporu powietrza (zgodnie z prawem Archimedesa). Siła oddziaływująca na wagę jest wypadkową tych dwóch sił.


  Wynik ważenia jest zatem zawsze mniejszy (liczbowo) od masy ("waga mniejsza od masy").

  Zależność pomiędzy masą a wynikiem ważenia ("masą a wagą")

  Do wzajemnych przeliczeń masy M i wyniku ważenia WTair stosuje się współczynniki (faktory) przeliczeniowe z Tabeli 56 (opublikowanej przez American Petroleum Institute) i wymienionej w normie PN-ISO 91-1:

  M(masa) = WTair × faktor (współczynnik z Tabeli 56 waga->masa)

  WTair = M(masa) × faktor (współczynnik z Tabeli 56 masa->waga)

  Tabela 56 (fragment)
  Gęstość / 15st.C
  [kg/dm3] Współczynnik
  masa->waga Gęstość / 15st.C
  [kg/dm3] Współczynnik
  waga->masa
  0,6971 - 0,7392 0,99845 0,6981 - 0,7402 1,00155
  0,7393 - 0,7869 0,99855 0,7403 - 0,7879 1,00145
  0,7870 - 0,8411 0,99865 0,7880 - 0,8421 1,00135
  0,8412 - 0,9034 0,99875 0,8422 - 0,9044 1,00125


  Tabela 56 (fragment dla LPG)
  Gęstość / 15st.C
  [kg/dm3] Współczynnik
  waga->masa
  0,5000 - 0,5191 1,00225
  0,5192 - 0,5421 1,00215
  0,5422 - 0,5673 1,00205
  0,5674 - 0,5950 1,00195
  0,5951 - 0,6255 1,00185

  m = p × V masa(m) jest wielkością, która może być zmierzona za pomocą wagi
  Podstawa prawna do stosowania - masa czy waga?

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. nr 87, poz. 825), cytuję:

  Objaśnienia:
  Dla celów podatkowych przyjmuje się objętość paliw w temperaturze 15 st.C ; w przypadku wyznaczania objętości paliw przez ważenie i pomiar gęstości, jako podstawę do obliczeń należy przyjąć masę paliwa.
  Dla celów podatkowych przyjmuje się objętość olejów smarowych w temperaturze 15 st.C ; w przypadku wyznaczania objętości olejów smarowych przez ważenie i pomiar gęstości, jako podstawę do obliczeń należy przyjąć masę oleju smarowego.
  Dla obliczenia kwoty należnej akcyzy od gazu płynnego przyjmuje się stały przelicznik w wysokości 1,78 litra na kilogram gazu."

  Oczywiście oznacza to, że należy rozumieć tę jednostkę jako kilogram masy gazu.
  Uwaga: Punkt 3 powinien mieć treść:

  Dla obliczenia kwoty należnej akcyzy od LPG przyjmuje się przelicznik (litr/kg) w wysokości określanej dla każdej dostawy przy gęstości i temperaturze obserwowanej.
  Przykład:
  waga LPG = 25 ton = 25 000 kg
  gęstość = 0,544 kg/dm3
  temperatura = 100 st.C
  V = ?

  Rozwiązanie:

  V = m / p

  V = 25 051 kg : 0,544 kg/dm3 = 46 050 dm3

  gdzie:
  m = 25 000 kg × 1,00205 = 25 051 kg
  p = 0,544 kg/dm3
  Kto chce szuka sposobu,
  kto nie chce szuka powodu.
  155 V6 LPG-163 KM-była
  156 V6 LPG-190 KM-była
  147 2.0TS 150 KM Selespeed LPG.-była
  166 2.0 V6 TB Q2-205 KM LPG-jest
  Giulietta 1.4 TB -207 KM LPG -jest

 2. #2
  Użytkownik Alfa i Omega Avatar Wesolatempra
  Dołączył
  11 2008
  Mieszka w
  Warszawa - Żoliborz
  Auto
  AR 156 1.9 JTD (115+) '01 oraz AR 156 SW 2.4 (150+) '02
  Postów
  367
  Podziękowania za post / Lubię to
  Czas spędzony na forum
  2 d 5 h 50 m

  Domyślnie

  Rewelacja!

  To co mogę dodać to obecnie obowiązujące stawki podatków na LPG.

  Akcyza 695,00zł/t (od niej również nalicza się VAT), opłata paliwowa 115,76zł/t (od niej nie nalicza się VAT-u) i oczywiście wspomniany VAT wg stawki 22%. Trzeba pamiętać o tym co napisał piotriix, mianowicie przelicznik dla celów podatkowych to 1,78l/kg.

  Opłatę paliwową waloryzuje się raz na rok, a stawka akcyzy jest zapisana w ustawie i tylko zmiana ustawy może ją zmienić. A nie jest to takie proste jak rozporządzenie ministra finansów. Możemy spać względnie spokojnie
  Ostatnio edytowane przez Wesolatempra ; 09-02-2009 o 19:58
  "Mikołaj jak są ograniczenia, to zawsze sobie jedynkę z przodu dopisuje... ale i tak się ledwo wyrabia "

  Moje ex:
  Fiat Tempra 1.6 LPG '95, AR 156 1.8 TS + LPG '98, Opel Vectra C 2.2 DTI '03
  Moje aktualne:
  AR 156 1.9 JTD '01 - będzie na sprzedaz
  AR 156 SW 2.4 '02 - juz kupiona, się szykuje do jazdy.

  Polecam żaluzje od sąsiada: rolety warszawa

Informacje o temacie

Users Browsing this Thread

Aktualnie 1 użytkownik(ów) przegląda ten temat. (0 zarejestrowany(ch) oraz 1 gości)

Podobne wątki

 1. [GTV] bagażnik i jego pojemność
  Utworzone przez OO__V__OO w dziale Gtv/Gtv Spider
  Odpowiedzi: 11
  Ostatni post / autor: 28-02-2013, 10:54
 2. Pio84 i jego AR 156 SW
  Utworzone przez Pio84 w dziale Nasze Belle
  Odpowiedzi: 7
  Ostatni post / autor: 08-06-2010, 14:30
 3. Sef i jego 156 2.4 JTD ^^
  Utworzone przez Seferiel w dziale Nasze Belle
  Odpowiedzi: 1
  Ostatni post / autor: 15-07-2009, 20:09
 4. Pablo i jego 156
  Utworzone przez Paweł156 w dziale Nasze Belle
  Odpowiedzi: 28
  Ostatni post / autor: 02-09-2008, 15:03

Tagi dla tego tematu

Tagi użytkowników

tabela przeliczeniowa gazu kilowatogodziny na litry

ile waży lpg

ciężar metanu w kg

1 kg gazu ile to litrów

tabela gęstości lpg

ciężar metanu w litrach

tabela przeliczeniowa gazu kilowatogodziny

ile waży 1m3 metanu

ile waży olej opałowy

ile litrów ma metr sześcienny gazu

1kg lpg ile to m3

ile wazy litr gazu propan kalkulator

kalkulator miar i wag - paliwa litry na tony

przeliczanie metrow szesciennych na tony paliwa

ile metrów szesciennych zawiera litr gazu

1 litr gazu ile to ton

przelicznik gaz ziemny 1 metr sześcienny ile to kwh

przeliczenie miar płynów 1 m3 oleju grzewczego ile to litrów oleju

przelicznik z metrów sześciennych na tony oleju opałowego

tabela przeliczeniowa gazu kilowatogodziny na

ile waży 1 metr sześcienny gazu

ile waży jeden metr sześcienny gazu ziemne

ile litrów gazu ma kWh

litra na tone gaz

lpg gaz tabela gestosci

zamiana metrów sześciennych na tony dla oleju opałowego

ile wazy 1m3 oleju opałowego

lpg ccal kalkulator

ile waży metr szescienny cieklego tlenuile litrów ma metr sześcienny benzynysoja ile litrów oleju z tony 1 m3 gazu płynnego ile kg metr gazu ziemnego odpowiada propan-butan1000 metrów sześciennych gazu ziemnego ile to gazu propan butanile waży 1 litr oleju opałowego lekkiegogaz płynny 1m3 przelicznikile waży 1 m3 tlenu technicznegoile waży 1 litr gazu1 tona paliwa ile to m3ile waży litr gazu ciekłegotona gazu ziemnego ile metrówtona gazu ile to m31 litr oleju ile to tonyolej opałowy 1 litr wagaile waży 1dm3 propanudm3 propan butan ile gaz ziemnyprzeliczyć kJkg na kJtoneile metr sześcienny ma litrów gazu1 m3 gazu 1 tonam3 gazu ziemnego na tonekalkulator obliczania litrów paliwa na tonywaga 1t oleju napędowego ile kjkgile litrów stanowi 1 kg gazulpg tabela gestosci tabela gestości lpggęstości lpg do temperatury tabela1000 metrów sześciennych oleju napędowego a tonawaga 1t gazu lpg to ile kgile waży m3 oleju opałowegolitry na tony kalkulatorile wazy powietrze w pokoju jeśl 1m3 wazy 1 2 kgile litrów paliwa mieści się w toniewaga skroplonego lpgjak przeliczyc metry szescienne gazu na kilowatyile litrów oleju napędowego jest w metrze sześciennymjle wazy 1l gazu rozporzadzenie gazów płynnych (skroplonych gazów węglowodorowych).tona gazu ziemnego ile to m3przelicznik gazu litr do metra szesciennegom3 gazu ile to tonKALKULATOR PRZELICZNIK GAZU ZIEMNEGO NA METRY SZEŚCIENNEjaka jest zaleznosc miedzy kjkg a kcalkgzamiana litrów na tony olej napędowy kalkulator1m3 ile to kwh tabelaile wazy litr paliwa grzewczegomazut waga 1lile waży 1 dm3 propanuile litrów ma tona ropyjak przeliczyć butam z litrów na metrym3 gazu ziemnego ile to kgprzeliczenie oleju opalowego z ilosci w litrach na kilogramy1 metr sześcienny powietrza ile to kg gazu propan butan1 litr lpg ile to dm31 metr sześcienny oleju napędowego ile litrów1 metr sześcienny oleju napendowego ile litrówlitr oleju napedowego to ile tontabele przeliczników objętości gazuile kilogramów waży 1 nm3 azotu gęstość azotuile m3 jest w tonie gazutona benzyny ileto m31l benzyny ile to m31m3 gazu propan butan ile to kgzamiana metrów sześciennych na litry1m3 gazu lpg 1m3 lpg ile to m3 gazu ziemnegojeden metr sześcienny to ile litrów benzynyprzelicznik 1litr propanu na metr sześciennyprzeliczanie ton na m3 dla oleju napędowego11000 litrów ile to jest ton1 m3 lpg wazy

Zakładki

Uprawnienia

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •  
regeneracja wtryskiwaczy kraków - regeneracja turbosprężarek warszawa - regeneracja turbosprężarek mielec - Amortyzatory