Mam pytanko, co może oznaczać sygnał dźwiękowy przy pierwszym przekręceniu kluczyka?

Myślałem, że chodzi o ostrzeżenie przed temperaturą poniżej 3 stopni, ale temperatura wzrosła, a sygnał dalej jest. Na wyświetlaczu nie pojawia się żaden komunikat. Kontrolki standardowo zapalają się i gasną. O co kaman?


› Więcej...: Sygnał dźwiękowy po przekręceniu kluczyka